Sinds drie jaar volg ik wekelijkse pianolessen bij Coert.  Hij is mijn eerste pianodocent.

Zijn betrokkenheid bij mij als leerling is zeer groot, een betrokkenheid die hij ook bij andere leerlingen tentoonspreidt. Tijdens de lessen probeert hij altijd aan te sluiten bij wat er bij de leerling leeft. Mijn eerste les vroeg Coert wat ik wilde spelen. Hoewel ik wel noten kon lezen, vanwege een aantal jaren orgelles ,was ik in pianospelen niet bedreven. Ik wilde een pianosonatine spelen van Beethoven, voor mij een muzikale held.  We zijn er mee begonnen en als spoedig kwam ik er achter dat ik nog veel te leren had. Als ik door te grote drukte op het werk, weinig toe kwam aan spelen, wist Coert altijd goede en haalbare en nuttige dingen in te brengen. Op vele vlakken kwam hij met goede aanwijzingen. Niet alleen transponeren van eenvoudige klassieke werken, maar ook de juiste lichaamshouding, aandacht voor ademhaling en ontspanning, ontwikkelen van ritmegevoel, het ontwikkelen van inzicht in toonladders, vormden onderdeel van het lesprogramma.

Opvallend is ook het geduld waarmee Coert werkt. Bij talrijke leermomenten maakt Coert gebruik van beeldende vergelijkingen, die inzichtelijk maken waar je mee bezig bent. Coert kan ook streng zijn, maar dat is nooit persoonlijk getint. Het is altijd instrumentele strengheid.

Tijdens de laatste voorspeelavond bij Coert thuis heb ik de fantasie KV 475 gespeeld. Hoewel we slechts een paar weken erop gestudeerd hadden, wilde ik het toch graag spelen, natuurlijk met technische gebreken, maar ik heb er veel plezier in gehad. Ik ben blij dat Coert de ruimte hiervoor geeft. Coert sloot de avond zelf af met het tweede pianoconcert van Chopin. Het was een indrukwekkende afsluiting van het lesjaar, een voorrecht je docent met zoveel flair muziek te horen vertolken.

In zijn manier van lesgeven is Coert altijd inspirerend en creatief.  Ik kan me moeilijk een docent voorstellen bij wie ik me beter thuis zou voelen dan bij Coert.Doro