Improvisatie-spel

IMPROVISATIE LESSEN:   VRIJHEID ERVAREN,   JE EIGEN BINNENWERELD LEREN VERKLANKEN,   DE MUZIEK OPNIEUW ONTDEKKEN,  SPELEN EN DIRECT IN HET MOMENT ZIJN,

Het fijne van improviseren is dat je daarin je spontane muzikale ingevingen leert volgen en vertrouwen. Je geeft direct uiting aan de emotie, energie, de  beelden en innerlijke beweging die in het moment in je opkomt.  Het helpt je om directer contact te maken met jezelf en iets hoorbaar te maken van wat er in je leeft. Voor kinderen is dit eigenlijk heel natuurlijk, en de improvisatie-les ligt heel dichtbij - directer dan het methodische werken en  het eigen maken van het notenschrift. Het is daarom mooi om hierbij aan te sluiten en dit vermogen gelijk mee te ontwikkelen.

In de improvisatie-les kan een kind veel van zichzelf inbrengen - je merkt dit als docent  door het veel persoonlijker contact wat ontstaat. Een kind is vaak een met de beelden, fantasie, emotie van het moment.  Die eenheid van beleving zie je met het sterkste bij de jongere kinderen van 5- 7 jaar.  Het muzikale spel,  spelen van sprookjes en verhalen,  maken en zingen van eigen teksten is heel natuurlijk.

Improvisatie-les aanbod:

Globaal is er keuze uit twee hoofd benaderingswijzen:

  • De improvisatie-les benadering vormt de kern van de pianolessen. Het vrij leren om gaan met de muzikale taal en haar elementen staat centraal Daarbij kan een of meerdere van de volgende stijlen leidend zijn: Jazz, Pop, Blues, wereldmuziek tot aan klassiek en moderner klassiek. Er wordt ook gewerkt aan repertoire opbouw - waarbinnen en waarmee wordt geïmproviseerd.

Of de nadruk ligt op het schrijven van eigen muziek als singer-songwriter of het ontwikkelen van eigen composities.  Het zoeken naar een eigen stijl - door elementen van verschillende richtingen te exploreren in een eigen mix.

  • De improvisatie vormt een fijne en waardevolle toevoeging aan de lessen, waarin het ontwikkelen van een degelijke basis qua muziekkennis, gehoorvorming, leesvaardigheid, speelvaardigheid, speelrepertoire en technische ontwikkeling meer centraal staan. Het spelen met het muzikale materiaal maakt een organische manier van leren mogelijk, goede gehoor ontwikkeling, en meer creativiteit in je spel.

Voor kinderen en jongeren zijn beide benadering goed mogelijk  en wisselen elkaar ook soms af, al naar gelang de behoefte van het kind. Belangrijk is ook dat je muzikale vrijheid kan ervaren  en  jezelf leert spontaan muzikaal te uiten en  zo een stemming van het moment kan vangen in een improvisatie. Dit kan al vanaf het eerste begin van de pianoles - met heel eenvoudig materiaal kan al intensief muziek worden gemaakt. Daarbij zullen we ook veel samenspelen.

De improvisatiekoffer voor kinderen. Met muzikale spellen, afbeeldingen, ritme instrumenten, lesmateriaal en improvisatiemethodes.

 

Voor volwassenen kan ook op elk niveau de improvisatie een belangrijke toevoeging bij de les vormen. Je leert zo spelenderwijs hoe akkoorden en ritmes te combineren, een eigen akkoordschema te bedenken, melodisch te improviseren en te spelen met ritmische patronen die spannend over beide handen worden verdeeld. Ook de coördinatie kun je zo spelenderwijs ontwikkelen.

Voor Klassiek geschoolde musici en amateurs is er vaak sprake van een kloof tussen het speel en leesniveau enerzijds en de ontwikkeling van een vrijer gehoor en voorstellingsvermogen en vermogen zich spontaan muzikaal te kunnen uiten. Het enorme plezier wat kan ontstaan als je de stap durft te maken naar het spelen met al eenvoudig materiaal - is vaak een echte ontdekking. Ik zorg als docente voor voldoende structuur en veiligheid zodat de leerling naar harte lust kan exploreren.   Vaak is het goed om een periode echt te focussen op de improvisatie les om zodoende echt vertrouwen te ontwikkelen in dit eigen vermogen tot creëren op de piano.

Voor pianisten die al graag improviseren of muziek schrijven, maar op een gegeven moment vastlopen - merken dat ze zichzelf steeds herhalen, kan een strippenkaart van 10 lessen een uitkomst zijn. We gaan dan op diverse gebieden aan de slag: hoe hanteer je ritme en maat, coördinatie tussen je linker en rechterhand, hoe kan je spannende toonladders gebruiken voor je improvisatie, hoe kan je spanning opbouwen en ontspanning en adem scheppen, meer leren over harmonieleer en muzikale zinsbouw en vormleer.

Voor improvisatie is het leren vertrouwen op je eigen impulsen en intuïtie belangrijk.

Belangrijks is ontspanning, humor, je veilig voelen en het luisteren naar je lichaam. Om te kunnen ontdekken hoe het werkt, bied ik allerlei muzikale spelvormen aan waarbij je spelenderwijs leert je muzikaal uit te drukken. Op het gebied van ritme, maat en beweging,  speeltechniek en coordinatie,  spelen met akkoorden, harmonie, melodie en muzikale vorm.

De basis is het blijven ontwikkelen van je gehoorvoorstellingsvermogen - en het vinden van een natuurlijk speeltechniek en verbinding met jezelf en het instrument.

 

Contactformulier