Lestarieven

Individuele pianoles

Op Jaarbasis zijn er veertig lessen - gedeeld door 12 maanden = vast maandbedrag.

30 min les:

Minimum 40 x 20,50 euro : 12 = 68,50 euro
Modaal 40 x 22,00 euro : 12 = 73,50 euro
Bovenmod. 40 x 23,00 euro : 12 = 76,50 euro

40 min les :

Minimum 40 x 27,33 euro : 12 = 91,00 euro
Modaal 40 x 29,33 euro : 12 = 97,50 euro
Bovenmod 40 x 30,66 euro : 12 = 102,00 euro

45 min les:

Minimum 40 x 30,75 euro : 12 = 102,50 euro
Modaal 40 x 33,00 euro : 12 = 110,00 euro
Bovenmod. 40 x 34,50 euro : 12 = 115,00 euro

Twee kinderen uit één gezin op individuele pianoles;

het 2de kind 1 euro korting per les:
Tarieven voor het 2de kind:
30 min les: Minimum 40 x 19,50 euro : 12 = 65,00 euro
Modaal 40 x 21,00 euro : 12 = 70,00 euro
Bov.mod. 40 x 22,00 euro : 12 = 73,50 euro

Eens per twee weken altijd één uur les:
Maximaal 12 leerlingen. Anders op de wachtlijst !
6o min eens per twee weken les 22,5 lessen op jaarbasis. Vast maandbedrag

Minimum 22,5 x 41,00 euro : 12 = 77,00 euro
Modaal 22,5 x 44,00 euro : 12 = 82.50 euro
Bov.mod. 22,5 x 46,00 euro : 12 = 86,25 euro

Uitzonderingsregeling voor leerlingen met een bijstandsinkomen, max. 3 mensen.
Anders op de wachtlijst.
45 min les eens per twee weken: Minimum 23 x 30,75 euro : 12 = 59,00 euro

Duo lestarieven beginnende leerlingen:
2 leerlingen samen één uur – ieder betaald het half uur tarief voor zijn kind.
Uitzonderingsregeling voor leerlingen uit bijstands-inkomensgroep duo-les van 60
minuten:
Minimum 40 x 18,00 euro: 12 = 60,00 euro
Strippenkaart optie bij uitzondering in overleg:10 lessen van een uur -48 euro per les.

Contactformulier